תביעות ביטוח בריאות ילדים

פוליסת ביטוח בריאות פרטית או קבוצתית שנעשית בדרך כלל דרך מקום העבודה של אחד ההורים או משלים של קופ”ח כוללת חזר הוצאות או סכומי פיצוי בסכומים שונים בשל ביצוע ניתוח ו / או טיפול ו/ או השתלה ו / או תרופה שניתנה לילד.

תביעות ביטוח בריאות ילדיםיש לציין באותה הזדמנות גם את המשלים של קופ”ח בה חבר הילד וכן את ביטוח הבריאות הממלכתי שניתן לכל אזרח במדינת ישראל החל משנת 1995.

זהו ביטוח בסיסי, שפרטיו נקבעים על ידי ועדת סל הבריאות אחת לשנה. באופן כללי, מדובר בביטוח בסיסי, שבדרך כלל לא יכסה בפני עצמו את כל צרכיו של הילד הממוצע.

מה קורה שאחד מהמבטחים מסרב לעמוד בהתחייבותו ?

תביעה מסוג זה אמורה להיות מוגשת מול הגורם המבטח הנכון כלומר : חברת הביטוח ו /או קופ”ח ו/ או משרד הבריאות

 

ה

הדבר שהיית רוצה לקבל הכי עכשיו הוא …. 

 

טיפים מקצועיים להתנהלות מול חברת הביטוח ו / או קופ”ח של ילדכם : 

Tips Button

למידע נוסף מושגים במשפט ורפואה נזקי גוף

באילו מקרים חברת הביטוח לא יכולה להשתמש בטענת אי גלוי מצב רפואי קיים בילד

לצורך כך אנו נזקקים ללשון סעיפי החוק האומרים כך :

1. “מצב רפואי קודם” – מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח, לרבות בשל מחלה או תאונה; לעניין זה, “אובחנו במבוטח” – בדרך של אבחנה רפואית מתועדת, או בתהליך של אבחון רפואי מתועד שהתקיים בששת החודשים שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח;

“סייג בשל מצב רפואי קודם” – סייג כללי בחוזה ביטוח הפוטר את המבטח מחבותו, או המפחית את חבות המבטח או את היקף הכיסוי, בשל מקרה ביטוח אשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל של מצב רפואי קודם, ואשר אירע למבוטח בתקופה שבה חל הסייג.

2. סייג בשל מצב רפואי קודם, לעניין מבוטח שגילו במועד תחילת תקופת הביטוח הוא –

פחות מ-65 שנים – יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מתחילת תקופת הביטוח;

סייג בשל מצב רפואי מסוים למבוטח מסוים

3. על אף האמור בתקנה 2, סייג לחבות המבטח או להיקף הכיסוי בשל מצב רפואי מסוים שפורט בדף פרטי הביטוח לגבי מבוטח מסוים, יהיה תקף לתקופה שצוינה בדף פרטי הביטוח לצד אותו מצב

4. סייג בשל מצב רפואי קודם לא יהיה תקף אם המבוטח הודיע למבטח על מצב בריאותו הקודם, והמבטח לא סייג במפורש בדף פרטי הביטוח את המצב הרפואי המסוים הנזכר בהודעת המבוטח.

עו”ד אודליה סולברג המתמחה בהגשת תביעות ביטוח בריאות ילדים , צברה במהלך השנים ניסיון רב וידע מקצועי רב בכל מה שקשור לתביעות אלו וכנגד מי הן מוגשות.

לעו”ד סולברג ידע רב בכל הקשור להליכים הבירוקרטיים מחד ולהליכים המשפטיים מאידך על מנת להתמודד עם טענותיהן של הנתבעות.

עו”ד סולברג הצליחה להשיג עבור לא מעט הורים פיצוי כספי שיהיה מעין נחמה עבור הסבל והמצוקות שנגרמו להם ולילדם.

אז גם אם אתם רק חושדים כי הגורם המבטח מנסה להתנער מכם ושלא בצדק , אל תחששו, כל שעליכם לעשות הוא להגיע אלינו לייעוץ ראשוני שבו תוכלו לשמוע חוות דעת של מי שבאמת מבין עניין בנושא.

Time is money. Isolated 3D image

מחפש זכויות כלכליות לילדך בעל הצרכים המיוחדים ? זה הזמן ! לא ? 

להורדת מדריך הזכויות הכלכליות במתנה כל הסודות שלא ידעת

לחץ כאן

 

אם הנושא מעניין אתכם ואתם סבורים שהוא יכול לעזור לחבר שלכם, שתפו אותו !

המידע באתר זה הוא כללי וראשוני בלבד ואינו מיועד בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי וכיוצ”ב ו/או כתחליף ליעוץ משפטי וכיוצ”ב לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם ונכונותם עלולה להשתנות מעת.