פס”ד – אבחון שגוי תסמונת גנטית

בתיק תא 28000-04-12 שלום ירושלים נוהלה תביעת רשלנות רפואית, שבה התובעת טענה שנגרמו לה נזקים בגלל שהנתבע אבחן באופן סופי וודאי אותה כמי שסובלת מתסמונת גנטית, אבחנה זאת התבררה לאחר מכן כלא נכונה ואף מוטעית.

ביהמש פסק כי בחקירתו את הנתבע הסתבר כי הוא קבע את אבחנתו הסופית על סמך חוסר מיומנות ומידע בלתי מספק וגרם לה בשל אבחון שגוי בלתי סביר לחרדת שווא.

טעותו של הנתבע הייתה שבמצב הדברים כפי שהובא לפניו היה עליו לרשום חשד ל….” והמשך מעקב ולא לרשום אבחנה סגורה וודאית. ביהמש קבע כי על הנתבע לשלם לתובעים סך של 14,500 ₪ בגין נזק לא ממוני, הוצאות ועזרת הזולת.

 

הסיפור מוכר לך ?!

לחץ כאן!