פסקי דין של נזקי גוף ילדים

פס”ד – ביטוח תלמידים נזק כתוצאה ממחלה

בתיק רעא 4339/08 ביהמש העליון קבע שהמנוחה תלמידה בגיל 17 הלכה לעולמה כתוצאה מדלקת ריאות נגיפית. בהיותה תלמידת ביס, הייתה המנוחה מבוטחת בפוליסה לביטוח תאונות תלמידים שהנפיקה חברת הביטוח כלל“. לאחר שפניית התובעים הורי המנוחה לקבל את תגמולי הביטוח סורבה, בטענתה של חברת הביטוח כי לא אירע מקרה ביטוח, הם פנו לביהמש. להמשיך לקרוא

פסד – לידת עובר מת

בתיק תא 70655-04 בית המשפט השלום בתא קבל תביעת רשלנות נגד בית חולים בטיפול ביולדת אשר הובילה ללידתו של תינוק מת. בית המשפט קבע בשאלת האחריות, כי גם אם התנהגותה של התובעת לא עזרה לעבודת הצוות הרפואי, עדין אין בתופעה זו מלגרוע מחובת הצוות הרפואי במעקב אחר מצבה ולתת לה באופן הולם טיפול רפואי, וכן להסביר לה את החשיבות של בדיקות וטיפולים הנדרשים גם אם זה לוקח הרבה מאמץ ואסרטיביות מצד הצוות, וזאת במיוחד לאור התנהגותה הלא רגועה של התובעת. להמשיך לקרוא