פס”ד – פיצויים בגין הכנסה בשחור

לאחרונה התפרסם כי אלמנה וילדיה הקטינים של הרוג שרכב על קטנוע ללא רישיון וביטוח תבעו פיצויים מקרנית על מרכיב בשכר עליו הוא לא הצהיר בפני רשויות המס  ( הכנסה בשחור ) מעבר למה שמתקבל מביטוח לאומי מדי חודש. משפחת הגבר שנהרג בשנת 2016 זכאים לקבל פיצויים בסך כ-158,000 שקל.הוויכוח שניצב בביהמ”ש השלום בעכו

נגע לעניין האם יש להכיר בהכנסה זאת כחלק מסך רמת ההשתכרות שממנה נגזר גובה הפיצוי.המשפחה התובעת טענה שמעדי פעם אבי המשפחה נהג לעבוד בעבודות מזדמנות שלא דיווח עליהם שהכנסתם הממוצעת החודשית עמדה על 6,000 ש”ח. לצורך הוכחת תביעתם המשפחה הביאה לעדות בעלי חנויות מהם נהג אבי המשפחה לקנות מוצרים.לעומת זאת קרנית טינה להגנתה שלא קיים כל בסיס לטענות התובעים, מה גם שבעלי החנויות פועלים לטובת המשפחה מתוך אינטרס לחלוק בפיצויים. לאחר שביהמ”ש בחן את הראיות והטענות של הצדדים קבע שיש להכיר בהכנסה חודשית לא מדווחת קרי בשחור בסכום של 2,000 שקל. בהתבסס על כך ביהמ”ש חישב את גובה הפיצוי בהתאם ל”שיטת הידות”, לפיה אומדים את הכנסתו הפוטנציאלית של המנוח “בשנים האבודות” – מאז התאונה ובהתאם תוחלת חייו המשוערת, בשילוב עם כמות הנפשות במשפחה והפחתת הוצאות שנהג המנוח להוציא. כמו כן ביהמ”ש הוסיף רכיב של אבדן שירותי אב, וכן הוצאות קבורה. בשקלול החישוב המפורט בפסק הדין, סך הפיצויים שנפסק לזכות התובעים עומד על כ-633,000 ש”ח. יש לציין שבחישוב הכולל נלקח בחשבון שביטוח לאומי שלם את רוב הפיצוי כך שנטל הפיצוי שהושת על קרנית היה בסופו של דבר מצומצם.

הסיפור מוכר לך ?!

לחץ כאן!