פס”ד – ניסיון להימנע מתביעת שיבוב בתאונת דרכים

לאחרונה התפרסם פסד בעליון בע”ם 4255/19 של פלוני נגד קרנית והאפוטרופוס מחוז דרום שם דנו בתאונת דרכים שארע בשנת 2016 לרכב שבו נהג האב ללא ביטוח חובה כנדרש. בתאונה, בתו התינוקת של המבקש נהרגה כשלושה חודשים לאחר התאונה, לאחר שהוגשה תביעה נזיקית לפי חוק הפלת”ד, האב חתם על כתב הסתלקות מעיזבון

המנוחה על מנת להותיר את מלוא הירושה בידי אמה . הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים מצידה הוציאה בקשה לביטול או לתיקון צו הירושה כפי שבקש האב, וזאת בטענה כי שני ההורים הם יורשי המנוחה. ביהמ”ש לענייני משפחה קיבל את הבקשה של קרנית וביטל את בקשת האב והצדיק את טענותיה כי ההסתלקות של האב מעיזבון המנוחה נעשתה מטעמים פסולים של חוסר תום לב וכי הסיבה להסתלקותו ניסיונו להימנע מתביעת שיבוב של קרנית כלפיו בשל ואי יכולתו להגן על עצמו בשל שנהג ללא ביטוח חובה. ביהמ”ש העליון דחה את בקשתו של האב בשל שקבע שהבקשה שהוגשה לו אינה מקימה שאלה חריגה אלא היא משיגה על יישום הדין בהתבסס על ממצאי עובדה שלא נסתרו. לפיכך טענות ממין אלה אינן מצדיקות ככלל עילה להתערבותו.

הסיפור מוכר לך ?!

לחץ כאן!