פס”ד – הצורך להפנות לייעוץ גנטי במהלך ההיריון

בתיק תא 3661/09 במחוזי ירושלים הוגשה תביעה על לידת ילד כשהוא חולה במחלה גנטית, טענת הוריו הייתה כי לו הצוות הרפואי היה מפנה אותם במהלך הריונו לייעוץ גנטי ניתן אז היה ניתן להזהיר אותם כי המחלה עוברת בתורשה במשפחה ולאבחן את המחלה.

בית המשפט המחוזי דחה את התביעה וקבע כי על אף הנסיבות שהצוות הרפואי ידע כי הוריו של הילד התובע הם בני דודים, הוא לא היה מחויב להפנות אותם אוטומטית לייעוץ גנטי, אולם היה עליו לידע אותם ולהודיע להם על ההזדמנות לקבל ייעוץ גנטי במידה והם רוצים.

עם זאת, ביהמש קבע כי ניתק הקשר הסיבתי בין אי הידוע לפניה רצונית של ההורים לייעוץ גנטי ללידה התובע עצמו, וזאת מהטעם שאף אילו והיה וההורים של התובע היו מקבלים ייעוץ גנטי היפותטי ” , והצוות הרפואי היה מזהיר אותם כי קיים סיכון שילדם יהא חולה במחלה הגנטית – הם לא היו מבצעים הפסקת הריון.

הסיפור מוכר לך ?!

לחץ כאן!