פס”ד – ביטוח תלמידים נזק כתוצאה ממחלה

בתיק רעא 4339/08 ביהמש העליון קבע שהמנוחה תלמידה בגיל 17 הלכה לעולמה כתוצאה מדלקת ריאות נגיפית. בהיותה תלמידת ביס, הייתה המנוחה מבוטחת בפוליסה לביטוח תאונות תלמידים שהנפיקה חברת הביטוח כלל“. לאחר שפניית התובעים הורי המנוחה לקבל את תגמולי הביטוח סורבה, בטענתה של חברת הביטוח כי לא אירע מקרה ביטוח, הם פנו לביהמש.

בית המשפט העליון, דחה את בקשת ההורים ופסק כי הביטוי תאונהבפוליסה, אינו כולל מחלות, וזאת כאשר במפורש בפוליסה יש החרגה מפורשת של כיסוי נזק כתוצאה ממחלה.

לדידו של ביהמש קשה לטעון שכניסת נגיף לגוף האדם נופלת להגדרת הביטוי תאונה. לטענתו אין לכלול בגדר תאונה אירוע טבעי כגון מחלה טבעית, למיותר לציין כי אף אם לא היה מדובר במחלה צפויה במקרה דינן אלא “רק” בהפתעה טרגית בדומה לתאונה המוגדרת כך, עדיין מדובר במחלה שמוחרגת מהכיסוי של ביטוח תאונות תלמידים.

הסיפור מוכר לך ?!

לחץ כאן!